80.000 τόνους

Ετήσια παραγωγή επεξεργασμένου ανθρακικού ασβεστίου

96% CaCO3

Εξόρυξη και επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, σε ιδιόκτητα λατομεία. Η ετήσια παραγωγή ξεπερνά τους 120.000 τόνους επεξεργασμένου και ακατέργαστου υλικού.

40.000 τόνους

Ετήσια παραγωγή ακατέργαστου ανθρακικού ασβεστίου

POWDER LTD SINCE 2004

Εξόρυξη και επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου CaCO 3.

Η εταιρεία

Η εταιρία Powder Ltd ιδρύθηκε το 2004 στην Οινόη Κοζάνης. Ιδρυτής της εταιρείας είναι ο Κωνσταντίνος Κουρκούτας. Ο ιδιόκτητος χώρος στον οποίο στεγάζεται ανέρχεται στα 40 στρέμματα.
Πρωταρχικό αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας είναι η εξυπηρέτηση πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των οικοδομικών υλικών υψηλής τεχνολογίας με αναζήτηση εξέλιξης και σε άλλους τομείς όπου το ανθρακικό ασβέστιο είναι χρήσιμο.
Η εταιρεία μας διαθέτει ανθρακικό ασβέστιο, περιεκτικότητας 96% CaCO 3 . Η εξόρυξη γίνεται σε ιδιόκτητα λατομεία και η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 80.000 τόνους επεξεργασμένου υλικού και 40.000 τόνους ακατέργαστου. Το ανθρακικό ασβέστιο μετά από μετατροπή σε πολύ λεπτόκοκκα κλάσματα αποτελεί βοηθητικό υλικό και χρησιμοποιείται ως υλικό πληρώσεως (filler ανθρακικού ασβεστίου) για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων στην οικοδομική, χημική και σύνθετη βιομηχανία, καθώς και στην γεωργία για την ενίσχυση όξινων εδαφών έχοντας PH 9.

(Το υλικό σε αυτή τη μορφή παράγεται μόνο στην Κεφαλλονιά, Κόρινθο και σε μια ξένη εταιρεία στη Θεσσαλονίκη.)

Συνεργασία

Αν σας ενδιαφέρουν τα προϊόντα της εταιρείας Powder Ltd, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά στο +30 24610 31829 είτε μέσα από την φόρμα επικοινωνίας.