Λατομείο

Χρήση ανθρακικού ασβεστίου στα οικοδομικά υλικά

Τα οικοδομικά υλικά κάνουν εκτεταμένη χρήση του ανθρακικού ασβεστίου
• Στα πλακάκια στέγης (κεραμίδια) χρησιμοποιούν ανθρακικό ασβέστιο για να μειώσει το κόστος πρώτης ύλης της ασφάλτου (ένα προϊόν με βάση το πετρέλαιο) και να βελτιώσει την αντοχή στο σχίσιμο.
• Οι μοκέτες και οι πλάκες βινυλίου επωφελούνται επίσης από το μειωμένο κόστος, αλλά και από τις ιδιότητες μόνωσης που προσφέρει.

Περισσότερα
εξόρυξη ανθρακικού ασβεστίου

Τι είναι το ανθρακικό ασβέστιο;

Το Ανθρακικό Ασβέστιο είναι ανόργανη ένωση με χημικό τύπο CaCO3 και ανήκει στα άλατα. Αποτελείται από τρία (3) χημικά στοιχεία: ασβέστιο, άνθρακα και οξυγόνο. Αποτελεί ένα προϊόν επεξεργασίας ή παραπροϊόν εκμετάλλευσης ανθρακικών πετρωμάτων όπως ασβεστόλιθοι (βιογενή, βιοχημικά ή χημικά ανθρακικά ιζηματογενή πετρώματα) και μάρμαρα (μεταμορφωμένα αντίστοιχά τους). Χρησιμοποιείται στην παρασκευή κονιαμάτων και ως πληρωτικό υλικό (filler ανθρακικού ασβεστίου) με πολλές εφαρμογές.

Περισσότερα