Το ανθρακικό ασβέστιο, λόγω των συστατικών του και των ιδιοτήτων του βρίσκει πολλές εφαρμογές είτε στη φυσική είτε στην καθαρή του μορφή :

  • Στον κλάδο των κατασκευών, ως δομικό υλικό για τη κατασκευή δρόμων, κτηρίων και άλλων τεχνικών έργων, καθώς και ως συστατικό του τσιμέντου.
  • Δρα ως αντιδραστήριο σε εφαρμογές αποθείωσης καυσαερίων, εξαλείφοντας τις επιβλαβείς εκπομπές SO2 και ΝΟ2 από την καύση άνθρακα και άλλων ορυκτών καυσίμων.
  • Προστίθεται συχνά σε πισίνες, ως ρυθμιστής pΗ, αντισταθμίζοντας τις όξινες ιδιότητες του απολυμαντικού μέσου.
  • Ως πληρωτικό υλικό σε στεγανωτικά, κόλλες, πλαστικά, PVC, μπογιές-χρώματα, στόκους, απορρυπαντικά, καλώδια και ελαστικά.
  • Χρήσιμο συστατικό στις βιομηχανίες γυαλιού, κεραμικών και χαρτιού.
  • Ως ενισχυτικό ποιότητας εδάφους, για την εξουδετέρωση όξινων εδαφών, ενώ αποτελεί και πλούσια πηγή ασβεστίου. Επίσης, ενισχύει την κατανάλωση βασικών φυτικών θρεπτικών συστατικών, όπως άζωτο, φώσφορο, κάλιο σε όξινα εδάφη.
  • Στις ζωοτροφές και ως συμπλήρωμα διατροφής των ζώων πλούσιο σε ασβέστιο.
  • Σε διάφορες φαρμακευτικές-ιατρικές εφαρμογές.
    -Χρησιμοποιείται εκτενώς στην οινοποίηση για την μείωση της οξύτητας σε κρασί ή μούστο. Απομακρύνει το τρυγικό οξύ και υπό προϋποθέσεις και το μηλικό οξύ.