Το Ανθρακικό Ασβέστιο είναι ανόργανη ένωση με χημικό τύπο CaCO3 και ανήκει στα άλατα. Αποτελείται από τρία (3) χημικά στοιχεία: ασβέστιο, άνθρακα και οξυγόνο. Αποτελεί ένα προϊόν επεξεργασίας ή παραπροϊόν εκμετάλλευσης ανθρακικών πετρωμάτων όπως ασβεστόλιθοι (βιογενή, βιοχημικά ή χημικά ανθρακικά ιζηματογενή πετρώματα) και μάρμαρα (μεταμορφωμένα αντίστοιχά τους). Χρησιμοποιείται στην παρασκευή κονιαμάτων και ως πληρωτικό υλικό (filler ανθρακικού ασβεστίου) με πολλές εφαρμογές.

Η αλήθεια είναι ότι το ανθρακικό ασβέστιο το βρίσκουμε πλέον παντού στην καθημερινότητα μας , τρώμε πάνω σε αυτό, ζωγραφίζουμε πάνω του, το καταναλώνουμε στην προσωπική μας ζωή και το χρησιμοποιούμε ως πρώτη ύλη σε ποικίλες βιομηχανικές εφαρμογές. Όσο η κοινωνία μας εξελίσσεται τόσο η κατανάλωση του θα αυξάνεται διότι χρησιμοποιείται σε δεκάδες εφαρμογές και αντικαθιστά άλλα ακριβότερα υλικά .
Στην Ελλάδα τα ανθρακικά πετρώματα καλύπτουν περίπου το 70% της επιφάνειάς της. Η χωρά μας είναι πλούσια σε μάρμαρα και δολομίτες, ενώ είναι από τις λιγοστές που η ποιότητα του ανθρακικού ασβεστίου που παράγεται είναι εξαιρετική λόγω της λευκότητας και της καθαρότητας του.